• 99 içerik
  • 11 kategori
  • 11 yorum
  • 5 tane de
  • denizci

  • 357 views

  • Mayıs 18, 2018

  • 0

  • 2

Gemi Manevrasını Etkileyen Faktörler


Manevra, bir gemiyi emniyetli bir biçimde doğru zamanda ve selametle limana varmasını sağlamak, için kontrol altında ki kuvvetleri de kullanarak yanaştırmak, kaldırmak, bağlamak ve demirlemek gibi işlemleri yaparak dar ve geniş her türlü suda kumanda etmek kontrol altında olmayan kuvvetlerin üstesinden gelme sanatıdır.

Peki, bu kontrol altında olan kuvvetler nelerdir?
    Ana Makine Rüzgâr
    Baş ve kıç iterler
    Demir
    Dümen
    Römorkörler
    İnsan Faktörü
    Elektronik olan ekipmanlar                                                                                                                            Kontrol Altında Olmayan kuvvetler ise;
     Dalga ve Sweller
     Gelgitler
     Rüzgâr
     Deniz Durumu
     Yalpalar
     Draft ve Trimdeki değişiklikler

Gemiyi kumanda altında tutmaya çalışan manevrayı sağlayan Kaptan/Pilot geminin limitlerini bilmelidir. Pilot geldiği zaman gerekli bilgiler pilota bildirilir. Geminin hızı, pervanenin devir yönü, ana makine gücü gibi bilgiler manevrayı oluşturan faktörlerdir. Gemi manevrası kişinin geminin hareketleri konusundaki tecrübesini barındırır. Kişi olabilecek olayları daha önceden fark etmeli ve buna göre önlem almalıdır.  Limana giriş öncesi akıntı hesabı, rüzgar hesabı, römorkör ihtiyacı gibi faktörleri hesaplamalıdır ki manevra esnasında oluşabilecek durumları en aza indirmiş ya da tamamen ortadan kaldırmış olmalıdır.

Geminin Kontrolünü etkileyen 2 temel unsur bulunmaktadır. Bunlar geminin kontrolünü önemli ölçüde etkilemektedir. Bunlar;

  Emniyet(Safety):

Çevre koşullarının uygunsuzluğu:  akıntı, rüzgâr, dalga vs faktörler
Gemi kuvvetlerinin yetersizliği: Uzunluk, genişlik, draft kısıtlamaları, ana makine tipi, deplasman vb..
Manevrayı yapan kişinin yetersizliği: Bilgi ve tecrübe eksiklikleri

  Uygun Zaman:

Emniyetli ve hızlı bir manevra kaptanın çevre koşulları ile birlikte oluşabilecek riskleri mümkün olduğunca minimum seviyede göze alarak uygun sürede yükü ve gemi çalışanlarını tehlikeye atmadan manevrayı başarıyla sonlandırması gerekmektedir.  


Yazar: denizci

90 yazı yazmış
Profilini Gör
YORUM YAP

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.