• 99 içerik
  • 11 kategori
  • 11 yorum
  • 5 tane de
  • denizci

  • 2.191 views

  • Nisan 3, 2018

  • 0

  • 1

GMDSS DENEME SINAVI-1


0%

Store & Forward” tipi haberleşme ile sadece teleks iletişiminin yapılabildiği Inmarsat cihazı hangisidir?

Correct! Wrong!

INMARSAT Sisteminde kullanılan iki haneli kodlardan “41” kodu neyi ifade eder?

Correct! Wrong!

GOC sınavına başvurular sınavdan kaç gün öncesine kadar yapılır?

Correct! Wrong!

Türk Radyo’nun HF Radyo Telex sisteminde Selcall numarası kaçtır?

Correct! Wrong!

Navtex yayını usulü nedir?

Correct! Wrong!

VHF - DSC tehlike frekansı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

SAFETY NET hizmeti, aşağıdakilerden hangisi ile alınabilir?

Correct! Wrong!

Navtex mesaj kategorilerinde meteorolojik uyarılar hangi karakterle gösterilir?

Correct! Wrong!

GMDSS de kullanılan tüm telsiz cihazlarını bulunduran bir gemi 518 Khz de yayın alamıyor ise hangi cihazdan yararlanabilir?

Correct! Wrong!

Geminin iletişim aygıtlarının bulunduğu yerde yangın çıktığı için tehlike alarmı göndermek olanaksız hale gelmişse aşağıdaki hangi seçenekte verilen aygıt kullanılabilir ?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki deniz sahalarından hangisinde Inmarsat Epırb kullanılmaz?

Correct! Wrong!

DSC Cihazlarının Testleri Ne zaman yapılır?

Correct! Wrong!

Serbest düşmeli filikada bulundurulacak SART adedi nedir?

Correct! Wrong!

Geçerlilik süresi sona ermiş ehliyetnamesini, geçerlilik süresinin bitiminden itibaren ne kadar süre içinde yenilemeyen operatörün ehliyeti iptal edilir?

Correct! Wrong!

İstanbul NAVTEX istasyonunun kodu ve yayın saati aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Tek bir DSC çağrısı yayınlanan çağrının tipine göre MF/HF de kaç sn sürmektedir?

Correct! Wrong!

GMDSS Bakım Tutum seçenekleri nelerdir ?

Correct! Wrong!

Bilmediğiniz bir gemideki mevcut donanım sayısı ve çalışma frekansları hangi dokümandan bulunur?

Correct! Wrong!

VHF cihazında 16. kanal ile birlikte başka bir kanalın dinlenmesine ne denmektedir?

Correct! Wrong!

GMDSS sisteminde Kaç NAVAREA vardır?

Correct! Wrong!

Suda yüzebilen ve denize bırakılınca ait olduğu geminin tanıtma işaretini gösteren cihaz nedir?

Correct! Wrong!

Teleks haberleşmesinde haberleşme yapılan son abone ile tekrar bağlantı kurmak için kullanılacak kısaltma?

Correct! Wrong!

Yalnız A1 bölgesinde seyir yapan gemiler aşağıdaki EPIRB cihazlarından hangisini bulundurmalıdır?

Correct! Wrong!

Navtex mesaj preambülünde ZCZC’den sonra gelen 2. karakter neyi ifade eder?

Correct! Wrong!

Gemiler arası seyir güvenlik iletişimlerinde seyir halinde iken manevra ve hareketlerine yardımcı olmak üzere verilecek bilgilerin VHF bandında kullanılacağı frekans hangisidir?

Correct! Wrong!

Haberleşme tipi “Real-Time” olan Inmarsat sistemleri hangileridir?

Correct! Wrong!

COSPAS SARSAT EPIRB aygıtları ile ilgili aşağıdaki seçeneklerde yazılı olanlardan hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Bakım seçeneği olarak dublikasyon seçildiğinde A4 bölgesi için yapılacak dublikasyon için hangi cihazların tamamı çiftlenmelidir?

Correct! Wrong!

Cospas-Sarsat sistemindeki beacon tipleri hangileridir?

Correct! Wrong!

Gemi İstasyonlarında tutulan Telsiz jurnalleri ne kadar süre ile gemide saklanır?

Correct! Wrong!

A2 deniz alanında bulundurulmasına gerek olmayan belge ve doküman aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

2189.5 Khz neyi ifade etmektedir ?

Correct! Wrong!

80°N 53’W mevkiinde kurulan MF DSC istasyonunun menzili dışında kalan deniz alanı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

GMDSS telsiz operatör ehliyetname ve sınav yönetmeliğinde yer almayan hususlarda, aşağıdaki hangi uluslar arası kuruluşların kararları esas alınır?

Correct! Wrong!

GMDSS’de A1 ve A2 deniz alanında seyreden bir gemide, gemiden – karaya DSC uyarımları sırasıyla hangi VHF ve MF bantlarından yapılır?

Correct! Wrong!

Gemi tipi VHF telsiz cihazlarında 13 ve 70. kanalların çıkış gücü kaç wattı geçmemelidir?

Correct! Wrong!

GMDSS e tabi olmayan A1 deniz sahasında seyir yapan bir geminin telsiz cihazlarını kullanacak operatörün en az aşağıdaki hangi ehliyete sahip olması gerekir?

Correct! Wrong!

Hava araçlarını SAR çalışmalarına katıldıklarında deniz araçları ve ilgili kıyı istasyonları ile iletişim kurmaları için kullanılacak frekanslar?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki VHF Kanallarından hangisi Tehlike ve Emniyet haberleşmesi amacı için kullanılmaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki frekanslardan hangisi HF Navtex frekansıdır?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki frekanslardan hangisi NBDP (telsiz telex) frekansı değildir?

Correct! Wrong!

VHF sisteminde hangi kanallar arası kullanılmamaktadır?

Correct! Wrong!

Çıkacak olan fırtınalar, aşağıdaki hangi mesaj türü ile duyurulur ?

Correct! Wrong!

GMDSS DENEME SINAVI-1
Sınav Bitmiştir.

    Üzgünüm, hiç etiket eklenmemiş.

Yazar: denizci

90 yazı yazmış
Profilini Gör
YORUM YAP

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.