• 99 içerik
  • 11 kategori
  • 11 yorum
  • 5 tane de
  • denizci

  • 3.081 views

  • Mayıs 15, 2018

  • 0

  • 2

GOSS Seyir Sınav Soruları


1) ARPA-Radar cıhazında 3,5 mile kurulmuş olan koruma çemberinin içine bir hedef girdiğinde,

a) ARPA hedef tehdidi alarmı verir.
b) Eğer otomatik izlemeye alma fonksiyonu devrede ise, ARPA giren hedef alarmı verir ve hedefi izlemeye alır.
c) Eğer otomatik izlemeye alma fonksiyonu devre dışı ise, ARPA sadece giren hedef alarmi verir ve hedefi izlemeye almaz.
d) Cihaz sesli olarak hiç bir alarm vermez.
e) Hiçbiri.

2) Predicted Area of Danger (PAD) alanının şekli asağıdakilerden hangisiyle değişir?

a) Kendi gemimizin rotası
b) TCPA
c) CPA
d) Karşı hedefin devir dairesi yarı çapı
e) ARPAnin gerçek veya göreli harekette çalşıması durumu

3) ARPA hedef tehditi alarmını ne zaman verir?

a) İzlenmekte olan bir hedef CPA içine girdiği zaman
b) İzlenmekte olan bir hedef koruma çemberi içine girdiği zaman
c) İzlenmeyen bir hedef koruma çemberi içine girdiği zaman
d) İzlenmekte olan bir hedef için CPA ve TCPA ihlal edildiğinde
e) İzlenmeyen bir hedef otomatik olarak izlenmeye alındığı zaman

4) CPA:1 mil, TCPA: 5 dakika olarak girilen bir ARPAda, sürati 15 mil mesafesi 10 mil olan bir hedefe karşı ARPA ne zaman alarm verir?

a) Hedefe 1 mil kala
b) Hedefe 10 mil kala
c) Hedefin CPA’ye gelmesine 5 dakika kala
d) Hedefin CPA’ye gelmesine 15 dakika kala
e) Hedefin CPA’ye gelmesine 5 mil kala

5) ARPA giren hedef (intruder) alarmını ne zaman verir?

a) Hedef CPA siniri içine girdiğinde
b) Koruma çemberi içindeki hedef CPA sınırı içine girdiğinde
c) Koruma çemberi içindeki hedef TCPA sınırı içine girdiğinde
d) Koruma çemberinden içeri hedef girdiğinde ve otomatik izlemeye alma devrede olmadığı zaman
e) Koruma çemberi dışında bulunan yeni hedefin izlemeye alındığı zaman

6) ARPA ekranında bulunan T harfinin anlamı nedir?

a) ARPAda deneme manevrası yapıldığını
b) Koruma çemberine bir hedefin girdiğini
c) İzlenmeyen bir hedefin izlemeye alındığını
d) İzlenmekte olan hedefin tehlike yarattığını
e) İzlenmeyen bir hedefte Tokuş olayının meydana geldiğini

7) Göreli hareket modunda çalışan bir ARPA-Radarda CPA değeri nasıl saptanır?

a) Devamlı kerteriz alındığında
b) Sadece Radar görüntüsünün sürekli izlendigi hallerde
c) Hedef en az iki kez plotlandıktan sonra
d) CPA’nin sayısal değeri sadece gerçek hareket modunda saptanabilir
e) Görüntü N-UP olarak kullanıldığında

8) ARPAda izlenen iki hedefin tokuşması (swop) hedeflerin birbirine göre durumu ile iliskilidir. Buna göre asagidaki durumlarin hangisinde tokuş olayi meydana gelir?

a) Arama alanı (search area) içinde otomatik izlenen hedeflerde
b) Ayni kerterizdeki iki hedef arasinda
c) Ayni mesafedeki hedefler arasinda
d) Birbirine yakin geçen hedefler arasinda
e) Ayni hizda ve paralel seyreden hedefler arasinda

9) Asagidaki ifadelerden hangisi dogrudur?

a) CPA ile hedeflerin gemimizden en yakin pruva geçis mesafesi tespit edilir
b) CPA degeri daima pruva geçis mesafesinden küçüktür
c) Hedeflerin CPA degeri arttikça TCPA degeri büyür
d) Hedeflerin CPA degeri azaldikça TCPA degeri küçülür
e) Eğer hedefin mesafesi azalmakta ve kerterizi degismemekteyse bu hedefin CPAsi sıfırdır

10) IMO Performans Standartlarina göre ARPA en az kaç hedefi otomatik olarak izleyebilmelidir?

a) 10
b) 20
c) 30
d) 40
e) Radar menzilinde yer alan tüm hedefleri

11) IMO Performans Standartlarina göre ARPA’ya hız girişi nereden olmalidir?

a) ARPA hiz bilgisini kendisi üretir
b) Gemi paraketesinden
c) GPS’den
d) VDR’dan
e) ARPA’ya hiz bilgisi el ile girilir

12) Bir ARPA cihazi en az aşagidakilerden hangisini göstermelidir?

a) Bir sonraki dönüs noktasina olan mesafe
b) Bir sonraki dönüs için gerekli rota açisi
c) Geminin hız bilgisi
d) Gemi su alti derinligi
e) Geminin boyu

13) Yakınındaki diğer gemi radarlarının etkisini gidermek için asağıdaki fonksiyonlardan hangisi kullanılır?

a) RIC
b) ICR
c) VIC
d) OSC
e) TUNE

14)Cayro Pusula ve Oto pilot verilerini kayit edecek olan VDR bu verileri hangi aralık ile kayıt etmelidir?

a) 1 sn
b) 3 sn
c) 5 sn
d) 6 sn
e) 9 sn

15) Aşağıdakilerden hangisi AIS transponderleri aracılığı ile aktarılabilen bilgilerden değildir?

a) Varış limanı
b) GPS antenin konumu
c) Gemi çağrı işareti
d) Gemi sahibinin ismi
e) Seyir planı

16) IMO Performans Standartlarina göre asağıdakilerden hangisi VDR’da kayıt edilmesi gerekenlerden değildir?

a) Gemi pozisyonu ve bilgi kaynağı
b) VHF haberlesmeleri
c) Makina kumandalari
d) Şirket görüsmeleri
e) Dümen kumandalari

17) VDR ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

a) Kayıt bilgileri kesinlikle değistirilemiyecek yapıdadır
b) Son kayıt ünitesi su geçirmez kapsül içindedir
c) SOLAS’a göre 3000 grt ve üzeri gemilerde bulunması zorunludur
d) Geçici hafıza kaydı en az 6 saat kayıt özelliğindedir
e) Sertleştirilmiş saklama birimi verileri en az 2 yıl koruyabilmelidir

18) Oto pilotun rotadan kaçmalara karşı tepki duyarlılığı aşağıdakilerden hangisi ile ayar edilir?

a) Permhelm
b) Count rudder
c) Rudder limit
d) Rudder
e) Weather

19) Gemi rotadan bir derece kaçtığında dümenin kaç dereceye alınacağını belirleyen oto pilot kontrolü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yawning
b) Rudder Limit
c) Perm Helm
d) Count Rudder
e) Rudder

20) Hakiki 170 derece rotasına seyretmekte olan A gemisi iskele kemeresinde B gemisini kerteriz etmektedir. B gemisi A gemisini nispi 220 derecede kerteriz ettiğine göre B gemisinin rotası nedir?

A) 140
B) 160
C) 040
D) 180
E) 220

CEVAP ANAHTARI:

 


Yazar: denizci

90 yazı yazmış
Profilini Gör
YORUM YAP

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.