• 99 içerik
  • 11 kategori
  • 11 yorum
  • 5 tane de
  • denizci

  • 2.626 views

  • Nisan 13, 2018

  • 0

  • 6

ISPS Kod Güvenlik Seviyeleri Neledir?


ISPS Kod Güvenlik Seviyeleri

ISP Kod nedir ve amaçları nelerdir? Sorularına daha önce ele almış ve incelemiştik.

Bu konuda sizlere ısps kodların farklı güvenlik düzeylerini ele alarak anlatacağız.

Öncelikler ISPS Kodun ortaya çıkma nedeni nedir?

ISPS Kod’un Ortaya Çıkma Nedeni

Oluşabilecek tehdit veya tehlikelerin yanı sıra denizcilik ve havacılık kanunlarında ele alınan radikal kurallar ve yaşanmış olan ve tarihte iz bırakan olaylar neticesinde ısps kod ortaya çıkmıştır. Bunun örnekleri arasında baktığımızda SOLAS’ın ortaya çıkması gibi.  TITANIC gemisinin batması ile balast tankları arasındaki perdelemelerin tekrar gözden geçirilmesi gibi durumlar olmak üzere denizce canlı kalabilme SOLAS’a ilham kaynağı olmuştur. ISPS Kod’un ortaya  çıkma nedeni bir önceki konumuzda dediğimiz üzere 11 eylül 2001 yılında ABD’de yaşanan ikiz kule saldırılarıdır.

ISPS Kod Güvenlik Seviyeleri Nasıl Belirlenir?

ISPS kod güvenlik seviyeleri geminin gittiği limanın ve ülkenin, mevcut yada oluşabilecek tehditler karşısında alınmış olan önlemlerin bütündür. Liman otoritesi ve işletmeci ile ortak olarak mevcut durumun etkileri göz önünde bulundurularak güvenlik seviyesinin ne olacağı hangisinin seçileceği belirlenir.

Farklı seviyeler için farklı görevleri olan güvenlik seviyelerini gemi personelinin bilmesi uyması gerektiği kadar liman ve bulunduğu devlet çalışanlarının da kendileri için belirlenmiş görevlere uyması gerekmektedir. Görevlerin bilinmesi adına röle talimleri, tatbikatlar da gemi üzerinde yapılmalıdır.

Yapılan bu durumlar neticesinde raporlamalar yapılmalı geminin veya limanın hangi ISPS Kod güvenlik seviyesinde olduğu kararlaştırılmalı ve gemi girişine görülecek vaziyette asılmalıdır.

ISPS Kod Güvenlik Seviyesi, gemide MARSEC Level olarak bilinir. Açılımı Marine Security level’dan gelir.

ISPS Kod Güvenlik Seviyeleri

MARSEC Level 1

Günlük çalışma seviyesidir. Herhangi bir tehdit olmadığı durumlarda, minimum güvenlik önlemlerinin sürekli olarak izlendiği güvenlik seviyesidir.

*Minimum düzeyde emniyet tedbirleri hem gemide hem de liman tarafında alınır.
*Gemi ve sahil operasyonu, tahliye veya yükleme öncesi sahil ve gemi operasyon protokoldeki güvenlik planına uygun şekilde devam eder.
*Liman işletmesi daha önceden gemiye girişin yasak olduğu belirtilen bölümleri ve alanlarına giriş olmamasını sağlar ve bunu düzenli aralıklarla kontrol eder.

MARSEC Level 2

Fiili bir tehdit oluşmamış fakat mevcut bölgede de tehdit olasılığının olması durumunda geçerli olan ISPS Kod Güvenlik Seviyesidir. 1. Seviye güvenlik önlemlerine ek olarak bazı tedbirler alınarak operasyonlara devam edilebilir.

*Girişe yasak bölgelerin kontrolünü sağlamak için ek personeller sağlanırç
*Gemiye sadece karadan girişin değil, deniz tarafından girişin de engellenmesi için önlemler, alınır,
*Vardiyalarda devriye gezilen noktaların daha sık aralıklarla kontrol edilmesi sağlanır,
*Gemiye gelen ziyaretçilere ziyaret süresince eşlik edilir,
*Güvenlik seviyesinin gerektirdiği ölçüde ve bulunulan bölgenin muhtemel güvenlik tehdidi konulu özel olarak hazırlanmış bir sunumun gemi personeline sunulup, konu hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanır.
*Geminin bölgesel veya tamamen aranması gibi önlemler alınır.

MARSEC Level 3

Muhtemel tehdidin artık görünür ve etkilenebilir olması durumunda bu güvenlik seviyesi belirlenir. Aşağıdaki önlemler yetkililer tarafından alınır;

*Gemiye özel izin ile girilmesi ve sürekli kontrol edilmesi,
*Belirlenmiş olan özel alanlara sadece özel yetkili personelin girebilmesi,
*Daha önceden belirlenmiş olan toplanma ve ayrılış noktalarının değiştirilmesi,
*Kargo operasyonlarının esnetilmesi, geciktirilmesi veya iptal edilmesi,
*Eğer gerekli ise geminin tahliyesi,
*Eğer gemi donanımında var ise personel hareketini kayıt eden cihazların kapatılması,
*Geminin kısmi veya tamamen aranması gibi üst düzey önlemler.


Yazar: denizci

90 yazı yazmış
Profilini Gör
YORUM YAP

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.