• 96 içerik
  • 11 kategori
  • 8 yorum
  • 5 tane de
  • Cousteau

  • 114 views

  • Nisan 15, 2019

  • 0

  • 2

Kapalı Mahale Giriş

Gemi Bir Alanın Kapalı Mahal Sayılması İçin Gerekli Şartlar Nelerdir ? 

Gemide hangi alanlar kapalı mahal olarak kabul edilir ? ISGOTT içerisinde bir alanın kapalı mahal olarak sayılabilmesi için aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir.

• Giriş ve çıkış için sınırlı açıklıklar.                                                                                                                                        • Uygun olmayan doğal havalandırma.

• İşçilerin sürekli kalması için dizayn edilmemiş.

Kapalı bölümler; kargo tankları, D.B. tankları, akaryakıt tankları, balast tankları, pompa daireleri, koferdamlar, boş alanlar, boru tünelleri, bariyerler arasındaki bölümler, makine krank keysi ve pis su tanklarını içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir.

Kapalı bir bölümün yukarıdaki tanımı içinde pompa daireleri de gelmektedir, onların kendi özel ekipmanları, karakteristikleri ve özel tedbirler ve prosedürler gerektiren riskleri vardır.

SOLUNUMLA İLGİLİ TEHLİKELER

Bir kısım kaynaktan doğan solunumla ilgili tehlikeler, kapalı bir bölümde mevcut olabilir.

Bunlar aşağıdakilerin biri ya da daha fazlasını içerebilir:

 

• Bütan ve propan gibi hidrokarbon buharları.

• Aromatik hidrokarbonlar, benzen, toluen, vb. gibi, organik buharlarla birleşmiş zehirli bileşikler.

• Benzen, hidrojen sülfit ve merkaptanlar gibi zehirli gazlar.

• İnert gazın varlığından dolayı veya mikroplardan kaynaklanan faaliyetlerden dolayı meydana gelen oksijen eksikliği, çıplak sac yüzeylerinin oksidasyonu (paslanma).

• Asbestos, kaynak çalışmaları ve boya sislerinden olduğu gibi inert gaz ve parçacıklarından katı artıklar.

GİRİŞTEN ÖNCE ATMOSFER TESTLERİ

Bölümün içindeki atmosfer bölümün dışından kapsamlı bir şekilde, onaylı bir tipte olan, kalibrasyonu yeni yapılmış olan ve doğru çalışması için kontrol edilmiş olan test ekipmanı ile test edilene kadar, kapalı bir bölüme hiçbir giriş karan verilmemelidir

Uygun atmosfer kontrolleri aşağıdaki gibidir:                                                                                                                         • Oksijen miktarı hacimce %21'dir.  

• Hidrokarbon buharı konsantrasyonu %1 LFL'den daha azdır.

• Hiçbir zehir veya diğer bulaştırıcı parçacıklar yoktur.

Değişik seviyelerden ve uygulanabildiği kadar güverte açıklıklarından örnek alarak bölümü tipik olarak temsil eden bir enine kesitten ölçümler elde etmek için özen gösterilmelidir. Güverte seviyesinden testler gerçekleştirilirken, havalandırma durdurulmalı ve değerler alınmadan önce en az on dakika gibi bir sürenin geçmesine izin verilmelidir.

KAPALI BÖLÜMLERE GİRİŞ İÇİN MUHAFAZALAR

Bölüme girişe müsaade etmeden önce, Sorumlu Zabit aşağıdakileri sağlamalıdır:

• Uygun atmosfer kontrolleri yerine getirildi.

• Boru devreleri, inert gaz ve havalandırma sistemleri izole edildi.

• Kapalı bölüme girildiğinde, etkili havalandırmaya sürekli olarak devam edilecek,

• Havalı turbo-aydınlatma gibi, sabit aydınlatma giriş periyotlarını genişletmek için hazırdır.

• Onaylı seyyar, pozitif basınçlı solunum aparatları ve ayıltma ekipmanları, bölüme girişte kullanım için hazırdır.

• Can halatı ile komple bir kurtarma koşum takımı, bölüme girişte kullanım için hazırdır.

• Tam şarj olmuş onaylı bir emniyetli el feneri, bölüme girişte kullanım için hazırdır.

• Kapalı bölümün dışında, personelden sorumlu bir kişi Sorumlu Zabit ile doğrudan temasta ve girişin yakınında devamlı olarak hazır bulunmaktadır.

• Bütün personel icap eden operasyonda, acil bir durumda yapılacaklar konusunda eğitilmiştir.

• Haberleşme devreleri açıkça kurulmuş ve tüm taraflarca anlaşılmıştır.

• Giriş zamanı ve isimler, bölümün dışında kalan personel tarafından izlenmiş ve kayıt altına alınmıştır.

Yazar: Cousteau

9 yazı yazmış
Profilini Gör
YORUM YAP

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.