• 99 içerik
  • 11 kategori
  • 11 yorum
  • 5 tane de
  • denizci

  • 1.365 views

  • Mayıs 30, 2018

  • 0

  • 1

Seyir Planlaması – Passage Plan Nedir? Nasıl Yapılır?


Emniyetli olarak seyir yapabilmek için, seyir öncesi hazırlığın titizlikle yapılması gerekmektedir. Bu hazırlıklar seyir boyunca sizin ve geminizde bulunan kişilerin can güvenliğini sağlayabilmeniz açısından önemlidir. Planlama yaparken paralel cetvel, manyetik pusula, pergel ve kâğıt haritalar gibi ekipmanlara ihtiyaç duyulur.  Birçok gemide ECDIS- Elektronik Harita olsa da seyir planlaması öncelikle kâğıt harita üzerinde yapılmalıdır. Seyir yapılacak bölgenin güncel kâğıt haritaları üzerinde rotanızı paralel cetvel yardımı ile çizerek o bölgedeki demir bölgeleri, kerteriz alacağınız fener veya kara parçaları, şamandıraları belirleyebilirsiniz.

Plan değerlendirilmesi için tüm detaylar IMO Resolution A.893(21) adlı sirkülerde bulunmaktadır. Bu sirkülere göre seyir planı aşağıdaki 4 aşamadan oluşmaktadır.

Planlama aşamaları;
            1-Değerlendirme (appraisal)
            2-Planlama (planning)
            3-Uygulama (Execution)
            4-Gözlem (Monitoring)

Değerlendirme Aşamasında Gerekli Olan Bilgiler;
            -Geminin Draftı ve Max Draftı

            -Seyir esnasında herhangi bir raporlama olup olmadığı
            -Seyir esnasında alınabilecek özel bir hususun olup olmadığı
            -Klavuz haritaları (Pilot Charts)
            -Fener Risaleleri (light Lists)
            -İklim Bilgileri (Climatic Information)
            -Geçiş Bilgileri (Routening Information)
            -Liman Kuralları (Port Regulations) vb bilgiler göz önünde bulundurulur.

Tüm Bu bilgiler değerlendirildikten sonra kaynakların etkili bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Bu kaynaklara baktığımızda;

          1-Okyanus geçişleri için denizcilere rota sunmakta olan “Ocean Passages of the World” en temel kaynaklardandır. Seyir için bilgiler verilmiştir.

          2-Ship’s Routeing
          Bu kitabın amacı; yüksek trafik olan deniz bölgelerinde gemilerin emniyetli bir şekilde seyir yapmasını sağlamayı amaçlamaktadır. 8 kısımdan oluşmaktadır.

                             3-Pilot Kitabı
     Bilmediğiniz Limanlar için birçok bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Limandaki demir bölgeleri, Tide bilgileri, Liman Özellikleri, Mevsim bilgileri vb tüm bilgilere bu kitaptan bakabilirsiniz.

      4-ALRS- Admiralty Radio Signals
ALRS Volume 1 (NP 281): Maritime Radio Stations ( Deniz Radyo İstasyonları)
ALRS Volume 2 (NP 282): Radio Aids to Navigation, DGPS, Legal time, Radio time signals and electronic position fixing systems
ALRS Volume 3 (NP 283): Maritime safety information services(Deniz güvenliği bilgi hizmetleri)
ALRS Volume 4 (NP 284): Meteorological Observation Stations (Meteorolojik Gözlem İstasyonları)
ALRS Volume 5 (NP 285): Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) Küresel Denizcilik Tehlike ve Güvenlik Sistemi
ALRS Volume 6 (NP 286): Pilot Services, Vessel Traffic and Port Operations (Pilot Hizmetler, Gemi Trafik ve Liman Operasyonları)

      5-Guide to Port Entry ( Liman Klavuzu)
Bu kitapta limanlarla ilgili bilgiler detaylı bir şekilde verilmiştir. Limanın çalışma saatleri, demirleme bölgesi gibi bilgiler yer almaktadır

      6-Şirket Manuelleri
            Seyir planlaması yapılırken şirket manualleri önemlidir. Şirketin dikkat çektiği konular yer almaktadır.
            Şirketin Under Keel Clearance Politikası
            Tehlikeli ve bazı özel bölgelerden geçerken yapılacak gerekler
            Tehlikeli bölgelerden geçerken gemi sigortacısının bilgilendirilmesi

     7-Diğer Dokümanlar
         Admiralty Tide Tables
         Admiralty List of Lights
        Mariners’s Handbook


Yazar: denizci

90 yazı yazmış
Profilini Gör
YORUM YAP

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.