• 99 içerik
  • 11 kategori
  • 11 yorum
  • 5 tane de
"vardiya zabiti ingilizce" İÇİN ETİKET SONUÇLARI:
1 İÇERİK

1. A vessel which is used for pulling or pushing a disabled vessel is known as a/an …………… A) Tug B) OBO C) Reefer D) Dredger ..

Reklam Arası