• 99 içerik
  • 11 kategori
  • 11 yorum
  • 5 tane de
  • denizci

  • 777 views

  • Mart 20, 2019

  • 0

  • 2

GEMİ ADAMLARININ İŞSİZLİK MAAŞI ALMASI İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?


Gemi adamları da işsizlik maaşı alabilir mi?  sorusu sıklıkla meslektaşlar arasında geçen bir konu. İşsizlik sigortasını belirleyen hususlar işsizlik sigortası kanunu ile belirlenmiştir.  Peki, gemi adamları da işsizlik maaşı alabilir mi?
Türk Bayraklı gemilerde çalışan personel işsizlik maaşı alabilir. Yasada değişiklikler beklense de işsizlik maaşından yararlanabilmek için gemi personelinin son 120 gün priminin tam olarak ödenmiş olması gerekmektedir.

Bu şartları sağlayan personel;
son üç sene içerisinde 600 günlük sigorta primi ödenmiş olanlara 6 ay,
900 günlük sigorta primi ödenmiş olanlara 8 ay,
1080 günlük sigorta primi ödenmiş olanlara ise 10 ay süre ile işsizlik maaşı verilebilmektedir.
10 ay ve üzeri işsizlik maaşı verilmemektedir.

Şayet üç yıl içerisinde 600 günden az prim yatırılmışsa işsizlik maaşı alamayabilirsiniz.  Sözleşmeli çalıştığınız durumlarda ise sözleşmeniz bittiği zaman işsizlik maaşına başvuru yapabilirsiniz. Bunun için Türk Bayraklı bir gemide 4 aylık bir sözleşme ile çalışmış ve 120 günlük priminizin yatması gerekmektedir. Başvuruyu gemiden indikten 30 gün içinde gerçekleştirebilirsiniz.

İşvereniniz tarafından sözleşmenizin sona erdirilmesi hususunda ise deniz iş kanunu’nun 16. Maddesinde belirtilen bildirim önergelerine uygun olarak sözleşme işveren tarafından sona erdirilmiş olması veya deniz iş kanunu 14. Maddesinin II ve III numaralı bentlerine göre gemi adamı tarafından sonlandırılmış olması durumunda işsizlik ödeneği almaya hak kazanılır. Gemi adamı aşağıda geçmekte olan maddelerden biri gerçekleştiğinde gemiden ayrılırsa sigorta primlerinin yatmış olması şartı ile işsizlik ödeneği alabilir. Bu maddeler;​

            Maaşın kanun hükümleri veya hizmet sözleşmesi gereğince ödenmemesi,
            İşveren veya işvereni temsil eden kişinin gemi personeline karşı kanuna, hizmet sözleşmesine veya iş şartlarına aykırı hareket etmesi,
            İşveren ya da işveren temsilcisi olan kişinin personele denizcilik kurallarına ve ahlak, adaba karşı aykırı davranması,
            Geminin kayba uğraması, terk edilmesi veya harp ganimeti ilan edilmesi,
            Geminin Türk Bayrağından ayrılması halinde,
            Geminin herhangi bir sebepten ötürü 30 günden fazla bir süre seferden kaldırılması
            Gemi adamının sağlık durumunun çalışmaya el vermemesi veya sakatlığa uğraması
durumunda gemi adamı sigorta primleri şartları sağlanmış ise işsizlik maaşı almaya hak kazanır.


Yazar: denizci

90 yazı yazmış
Profilini Gör
YORUM YAP

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.