• 99 içerik
  • 11 kategori
  • 11 yorum
  • 5 tane de
  • denizci

  • 10.855 views

  • Mayıs 10, 2018

  • 0

  • 3

Yat Kaptanlığı Çıkmış Seyir Soruları


1. Düzlemleri yer eksenini kapsamak üzere kutuplardan geçen büyük dairelere ne denir?
A) Spiral
B) Elipsoid
C) Enlem
D) Ekvator
E) Boylam

2. Haritanın kitabesinde bulunan üç logo (amblem) neyi ifade eder?
A) Bu harita üç hidrografik ofis tarafından beraberce hazırlanmıştır
B) Bu harita üç hidrografik ofis tarafından aynı anda yayınlanmıştır
C) İki hidrografik ofis tarafından beraberce hazırlanmış ve International Hydrographic Organization tarafından kabul görmüştür
D) Harita birinci legodaki hidrografik ofis tarafından hazırlanmış, ikinci legodaki hidrografik ofis tarafından yayınlanmış ve International Hydrographic Organization tarafından kabul görmüştür
E) Harita International Hydrographic Organization tarafından hazırlanmış, ayrı iki hidrografik ofis tarafından yayınlanmıştır

3. Bir gemi seyir anında adanın düşey açısını sextant ile 2° 54′ olarak ölçmüştür. Haritada aynı tepenin yüksekliği 300 m. dir. Geminin adadan olan mesafesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4,2mil
B) 2,3 mil
C)
3,2 mil
D) 2,9 mil
E) 3,9 mil

4. Aynı maddeden değişik zamanlarda iki defa kerteriz alınarak kerteriz kaydırma usulü ile bulunan mevkiye ne ad verilir?
A) Fix mevki
B) Kesin fix mevki
C) AP mevki
D) Running fix mevki
E) MPP Mevkii

5. Pusula sehpası üstünde bulunan elemanlardan aşağıdakilerden hangisi manyetik malzemeden yapılmıştır?
A) Yalpa çemberi
B) Bıraketler
C) Filender çubuğu kutusu
D) Filender çubuğu
E) Bakraç

6. Haritada 208° transitinde olan kule ile fenerin kerterizi, cayro ripiterinden 205° ölçüldüğüne göre cayro hatası kaç derecedir?
A) 3°E
B) 3°W
C) 1° 30’W
D) 1° 30’E
E) Hepsi yanlış

 

7. Grup çakarlı,15 saniyede bir 3 çakar gösteren 10 metre yüksekliğinde 15 milden gözüken beyaz ışıklı bir fenerin haritadaki yazılımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gp.Fl.(3) 15 sec.15m. 10 M
B) Gp.Fl.(3) W.15 sec 10 m.15 m
C) Fl.(3) W. 15 sec.10 m. 15 m
D) Fl.(3)15 sec 10 m.15 M
E) Gp.Fl.(3) 15 sec 15 m 10 M

8. 110° rotasına 10 knot sürat ile seyreden bir geminin vardiya zabiti, rüzgarın SANCAK 30° den geldiğini ve hızının saatte 50 mil olduğunu belirliyor. Hakiki rüzgar yönünü ve hızını ekteki plotlama levhasını kullanarak bulunuz.
A) 130° -50 mil/saat
B) 080° -50 mil/saat
C) 112° -45 mil/saat
D) 147° -41 mil/saat
E) 152° -54 mil/saat

SORUNUN EKİ OLARAK MANEVRA LEVHASI VERİLECEKTİR.

9. Radarın azami menzilini belirleyen parametrik değer aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Çıkış gücü
B) Frekansı
C) Anten yüksekliği
D) Pals Tekrarlama Frekansı (PRF)
E) Pals genişliği

10. Dopler Paraketeler ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ?
A) 200 metreden daha derin sularda, dopler paraketelerin çoğu otomatik olarak su (Water track) konumuna geçerler.
B) Hata oranı yüksektir.
C) Parakete kılıcı üzerinden akan suyun oluşturduğu manyetik alan ile sürat ölçerler.
D) Dopler paraketelerde ses baş tarafta bulunan vericiden yayınlanır ve kıç tarafta bulunan alıcı tarafından alınırlar.
E) Parakete kılıcı sürtünme etki alanı dışındadır

11. Teknelerin birbirlerini gördüklerinin var sayılması için ;
A) Her iki teknenin birbirlerini radar ile tespit etmeleri gerekir
B) Bir teknenin diğerini radar ile tespit etmesi yeterlidir
C) Bir teknenin diğerini gözle görmesi yeterlidir
D) Her iki teknenin birbirlerini gözle görmeleri gerekir
E) Her iki teknenin birbirini gözle görmeleri ve radarla tespit etmeleri gerekir

12. Gündüz yelken ile seyreden aynı zamanda makine ile de yürütülen bir tekne gündüz süresince baş tarafında ufkun her tarafından görülebilecek bir yerde;
A) Tepeleri birbirlerine bitişik iki koni gösterecektir.
B) Bir küre gösterecektir.
C) Sivri ucu yukarı doğru bir koni gösterecektir.
D) Sivri ucu aşağı doğru bir koni gösterecektir.
E) Hiçbir alamet göstermeyecektir.

13. Dar bir kanalda seyreden tekneler ile ilgili olarak aşağıdaki paragraflardan hangisi yanlıştır.
A) Araya giren bir engel sebebiyle diğer teknelerin görülmesinin engellendiği dar bir kanal veya geçitin dönüm yerine veya bir alanına yaklaşan bir tekne özel bir tedbir ve dikkatle seyredecek, bir kısa düdük çalarak mevcudiyetini çevredeki gemilere bildirecektir.
B) Dar bir kanalda veya geçitte yetişen gemi yetişilen gemiyi sancak tarafından geçme isteğini iki uzun ve bir kısa düdük çalarak belirtecektir.
C) Dar bir kanalda veya geçitte yetişen gemi yetişilen gemiyi iskele tarafından geçme isteğini iki uzun ve iki kısa düdük çalarak belirtecektir.
D) Boyu 20m den az olan tekneler, balıkçılar, yelkenli tekneler ve karşıdan karşıya geçen tekneler, dar bir kanal veya geçitte emniyetle seyreden bir teknenin geçişine mani olmayacaktır.
E) Olayın koşulları elverdiği taktirde, hiçbir tekne dar bir kanalda demirlemeyecektir.

14. Boyu 120m. ve eni 11 m. olan bir teknenin kıç silyon fenerinin küpeşteden yüksekliği kaç metre olmalıdır.
A) 10,5 m
B) 12,5 m
C) 14,5 m
D) 15,5 m
E) 18,5 m

15.Çekerek yedeklemede yedeklenen tekneler;
A) Sadece silyon fenerlerini çekerler
B) Borda fenerlerini çekerler
C) Pupa fenerlerini çekerler
D) Seyir fenerlerini (Silyon, borda ve pupa fenerlerini) çekerler
E) Borda ve pupa fenerlerini çekerler

16. Karaya oturmuş bir gemi durumunu gündüz nasıl belirtir.
A) En iyi görünür yerine dikey bir doğrultuda üç adet siyah küre toka eder.
B) Baş tarafta bir adet siyah küre ve en iyi görünür yerine iki adet siyah küre toka eder.
C) Baş tarafa bir adet siyah küre ve en iyi görünür yerine dikey bir doğrultuda üstte bir siyah küre ortada bir siyah eşkenar dörtgen ve en altta bir siyah küre toka eder.
D) Baş tarafa bir adet siyah küre ve en iyi görünür yerine uluslar arası işaret sancaklarından (J) Juliet – (G) Golf sancaklarını toka eder.
E) Baş tarafta bir adet siyah küre ve en iyi görünür yerine dikey bir doğrultuda iki adet siyah eşkenar dörtgen toka eder.

17. Kısıtlı görüş koşullarında (su çekimi) draftı nedeniyle manevrası kısıtlı bir tekne bu durumunu nasıl belirtir.
A) Bir dakikayı geçmeyen aralıklara iki uzun düdük çalarak durumunu belirtir
B) İki dakikayı geçmeyen aralıklarla bir uzun düdük çalarak durumunu belirtir
C) İki dakikayı geçmeyen aralıklarla bir uzun, üç kısa düdük çalarak durumunu belirtir
D) İki dakikayı geçmeyen aralıklarla bir uzun, iki kısa düdük çalarak durumunu belirtir
E)
Bir dakikayı geçmeyen aralıklara bir kısa, bir uzun, bir kısa düdük çalarak durumunu belirtir


Yazar: denizci

90 yazı yazmış
Profilini Gör
YORUM YAP

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.