• 96 içerik
  • 11 kategori
  • 8 yorum
  • 5 tane de
Eğitim İLE İLGİLİ İÇERİKLER:
45 İÇERİK

Gemilerde yangınla mücadelede kullanılan ekipmanlar ve bu ekipmanlar ile yangınla nasıl baş edilir? konularını anlatan eğitim videolarının ikinci bölümüdür.

Gemilerde yangınla mücadelede kullanılan ekipmanlar ve bu ekipmanlar ile yangınla nasıl baş edilir? konularını anlatan eğitim videolarının birinci bölümüdür.

Denizde kaza durumunda, gemiyi terk etmek gerektiği zamanlar kazazedeleri boğulmak kadar tehdit eden unsurlardan biriside Hipotermidir.  Kazazedelerin ilk am..

Bir ülkenin limanından başka bir yabancı ülkenin karasularına giriş yapan her geminin Q bayrağını toka etmesi zorunludur.  Böylelikle gemide herhang..

ECDIS;  Kâğıt haritalara alternatif olarak kullanılabilen, bilgisayar sistemli bir deniz haritası sistemidir. Geminin pozisyonunu, karaya olan mesafeyi, s..

AIS; deniz araçlarının kullandığı otomatik takip/tanımlama sistemidir. İngilizcesi automatic identification system olan gemilerin emniyetli bir şekilde..

Tehlikeli sıvı yük taşıyan gemlerde her zaman yangın çıkma ve patlama riski bulunmaktadır. Bu yüzden bu gemilerde yangın ve patlamaların önlenmesi ..

Bir kap içerisinde bulunan sıvının tabandan sıvı yüzeyine kadar olan yüksekliğini ölçmek iskandil almaktır. İngilizce olarak “sounding” olarak ..

Denizde herhangi bir acil durumda yapılması gereken ilk şey soğukkanlı olmak ve panik yapmamaktadır. Panik işleri daha da kötüye sürükleyebilir işle..

Uluslararası telsiz konuşma dili İngilizce olduğundan dolayı İngilizce alfabeyi bilmek gereklidir. Uluslararası sularda IMO’nun yayınladığı fonetik..